Ur ett historiskt perspektiv.....

EFS Missionsförening i Skärhamn bildades den 4 juni 1917 under namnet "Skärhamns Kristliga Missions och Ungdomsförening". Skärhamnsmålaren Niklas Alberg blev föreningens förste ordförande. Under en del år hölls möten och gudstjänster i ett gemensamt föreningshus i samhället. En önskan om ett eget missionshus växte sig starkare och en tomt kunde förvärvas 1923, på vilken redan två år senare  kunde uppföras en egen samlingslokal. Kostnaden löd på 3225 kronor och huset var ett timmerhus som i nedmonterat skick inköpts och flyttats från Grundsund.Den 18 oktober 1925 kunde så Missionshuset invigas av EFS missionsföreståndare Eskil Levander. 1926 hade missionsföreningen 16 medlemmar.(Källa: "Skärhamn med omnejd - en historisk tillbakablick", Holger Nestorsson en uppdatering grundad på EFS-föreningens protokoll).

I början av 70-talet genomfördes en omfattande reparation av huvudbyggnaden vilken även fick en tillbyggnad i form av ny samlingslokal. 1 oktober 1972 återinvigdes det "nya" missionshuset. Gudstjänsten leddes av pastor Halvard Holmquist, vilken inledde med orden ur 1 Konungaboken 8:10-13. Där bla.kan läsas "Ett hus är till intet gagn om inte Herrens härlighet uppfyller det". Genom alla år har barn och ungdomsarbetet varit en angelägen verksamhet för föreningen; söndagsskola, ungdomsgrupper FG/PG och "Draget" verksamhet. Idag blåser salta vindar in över föreningen i form av barn och ungdomsarbetet SALT